مروارید ماکو

شرکت حمل و نقل بین المللی

اعضای هیئت مدیره

 

مدیر عامل:                  سعید عبداللهی بازرگانی

تلفن تماس:               09143623195  –  09121754053

 

رئیس هیئت مدیره:         غلامرضا علی اصغری                    تلفن تماس:     09141617007

 

عضو هیئت مدیره:          مهدی محمودزاده                       تلفن تماس:     09143623263

عضو هیئت مدیره:          سهیل عبداللهی بازرگانی              تلفن تماس:     09121231781


کلیه حقوق طراحی این سایت در اختیار شرکت مروارید ماکو می باشد
اجرا توسط شرکت بهین فناوران آرکا