مروارید ماکو

شرکت حمل و نقل بین المللی

نمایندگی ها

بازرگان :

سهیل عبدالهی بازرگانی                                                    09121231781       


تهران :

ذاکری                                                                            09121035186


بندرعباس :

سلیمانی                                                                       09148427046

احسان سلطان زاده                                                          09123179385


سرخس :

محمد رحیمی                                                                 09153019489


دوغارون :

پیمان حسن پور                                                              09144621023


اینچه برون :

محمدجعفر مویدیان                                                         09141617029


آستارا :

فرامرز زارع – افشین زارع                                                 09111818162


جلفا :

حسن الله یاری                                                                09141911531


لطف آباد :

نوروز رادحسینی                                                             09187703588


ارومیه :

سیام بهمنش                                                        09141452893 -09214162893


باشماق :

افراسیاب سلیمانی                                                 09187771170- 09183840279


نوردوز : 

خلیل عبدی                                                           09144113512


سلفچگان :

داوودآبادی                                                            09121520929- 09019211757


کلیه حقوق طراحی این سایت در اختیار شرکت مروارید ماکو می باشد
اجرا توسط شرکت بهین فناوران آرکا